Комета C/2013V3(Nevski)

2013V3Nevski_240sek_bin2x2.jpg - 55928 Bytes